Викладач:  Чіп Руслана Степанівна  - кандидат психологічних наук, асистент кафедри  психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

У навчальних планах ОПП «Психологія» «Психологічна реабілітаційна практика» є обов’язковим компонентом професійної підготовки студентів, яка забезпечує використання науково-теоретичного матеріалу, закріплення професійних умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності.
Основною метою «Психологічної реабілітаційної практики» є формування у студентів здатності застосовувати психологічні знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, планувати та забезпечувати проведення комплексної психологічної реабілітації, здійснювати діагностичні, профілактичні та корекційно-розвивльні заходи, надавати психологічну допомогу; моделювати та організовувати освітньо-реабілітаційний простір з метою вирішення проблеми життєдіяльності дітей та адаптивно-продуктивного включення їх у соціум.