Викладач:  Галина Михайлівна Голіней - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Викладач:  Любов Омелянівна Шевчик - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки).

Метою курсу є ознайомити студентів із сучасною систематикою одноклітинних і багатоклітинних тварин, володіти методами аналізу таксономічних ознак, здійснювати опис таксонів і вдосконалювати навички визначення тварин.

Ключові слова: безхребетні, хребетні, систематика, визначення тварин.