Викладач:   ............................... - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  ............................... Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти  053 Психологія (Психологія бізнесу і управління)

Мета:

Ключові слова: