Викладач: Юрій Павлович Франко - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)

Мета

Ключові слова: