Викладач: Степанюк Алла Василівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:  Грицак Людмила Русланівна - доктор біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Мета:

Ключові слова: