Викладач: Худа Наталія Степанівна – викладач  кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта,

Мета:

Ключові слова: