Викладач:  Вовк Валентина Олегівна - кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія), 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 231 Соціальна робота 

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 073 Менеджент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді)

Мета

Ключові слова