Викладач:  Струк Оксана Олегівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент

 Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності
122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів)