Павлишин Людмила Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033. Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета: є осмислення студентами значущості загальнолюдських цінностей, здатність застосовувати знання, необхідні для формування всебічно розвиненої особистості.

Ключові слова: гуманітарна сфера, цінності, духовний світ, людина, суспільство, життя, сенс життя, культура, цивілізація.