Викладач:   Чопик Павло Іванович, асистент кафедри  фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти  ОП 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета: вивчення закономірностей фізичних явищ природи та їх теоретичне обґрунтування, формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів; знання основ фізичних теорій та вміння застосовувати ці знання до розв'язування завдань у стандартних та нестандартних ситуаціях; формування у свідомості студентів природничо-наукової картини світу.

Ключові слова: електрика, магнетизм, струм, електричне поле, магнітне поле, конденсатор, резистор, індуктивність, електричний заряд