Викладач:  Онишків Зіновій Михайлович  - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта.

     Мета курсу - 

     Ключові слова: початкова школа; інновації у змісті, формах, методах навчання; оцінювання навчальних досягнень учнів, мультимедійні засоби навчання.