Викладач:   Йордан Ганна Мирославівна -  кандидат технічних наук, доцент кафедри журналістики Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Викладач:  Решетуха Тетяна Василівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 061 Журналістика (Журналістика)