Викладач:   

Шульга Ірина Мирославівна - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)