Викладач: Грушко Віктор Сергійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета:вивчення ризиконебезпечних ситуацій у процесі життєдіяльності суспільства, набуття вмінь і навичок запобігання, мінімізації ризиків та оперативного, ефективного реагування на їх появу. Надання студентам знань про теоретичні основи та принципи функціонування практики оцінювання та аналізу ризиків, механізмів оптимізації наслідків ризикових подій.

Ключові слова: ризик, культура помилок, статистичне мислення, волатильність, імовірності, природні частоти, конфлікти інтересів.