ВикладачКікінежді Оксана Михайлівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка
Викладач: Кізь Ольга Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Мешко Олександр Іванович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія бізнесу та управління 

Метою викладання навчальної дисципліни 

Ключові слова