Викладач:  Чеболда Ігор Юрійович - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  101 Екологія

Мета:

Ключові слова: