У процесі вивчення дисципліни «Методика наукових досліджень» здобувачі оволодівають необхідним обсягом знань про роль і місце науки у розвитку суспільства, види та особливості організації наукового дослідження, його методологічні принципи і методику, технологію планування пошукової діяльності. Під час практичних занять у здобувачів формуються уміння організовувати власну науково-дослідну роботу, здатність самостійно планувати її і підбирати адекватні методи, будувати гіпотези і моделі, ставити педагогічні експерименти, здійснювати інтерпретацію результатів дослідження, узагальнення та оформлення його результатів.