Викладач:  Онишків Зіновій Михайлович  - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Організація навчально-виховного процесу в початковій школі сільської місцевості" призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти денної та заочної форм навчання  спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта.

 Мета:

Ключові слова: