Викладач:  Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна -  кандидат юридичних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Мета: сформувати у студента системне знання основних положень правового регулювання соціальних відносин, а також навчити спеціальної юридичної термінології, коректного підбору нормативно-правових актів, тлумаченню норм права.

Завдання: у результаті вивчення дисципліни «Правове регулювання соціальних відносин» у студентів формується комплексне уявлення про основні поняття юриспруденції, формуються навики критично-юридичного способу мислення, коректного підбору нормативно-правових актів, необхідних для вирішення тієї чи іншої практичної задачі, правильне розуміння змісту норм права, спеціальної юридичної термінології.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ознаки правового регулювання, види соціальних відносин; основні класифікації сфер правового регулювання, типологізацію соціальних відносин;

нормативну онову правового регулювання; основні положення вчення про державу; види правомірної поведінки та елементи складу правопорушень; спеціальну юридичну термінологію.

вміти: здійснювати регулювання соціальних відносин; коректний пошук, підбір та практичне застосування чинних нормативно-правових актів, критично аналізувати, осмислювати зміст літератури, правозастосувальних і нормативно-правових актів; застосувати знання з різних галузей законодавства на практиці.