Викладач:  Вовк Валентина Олегівна - кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 032 Середня освіта (Історія. Археологія).

Мета:  ознайомлення студентів з основними поняттями психології особистості; створення та закріплення уявлення про характерні особливості особистості як специфічно людського психічного утворення; розширення знання студентів про загальні закономірності психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі;

Метою навчально дисципліни «Психологія особистості» є:  ознайомлення студентів з основними поняттями психології особистості;  створення та закріплення уявлення про характерні особливості особистості як специфічно людського психічного утворення;  розширення знання студентів про загальні закономірності психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі;  формування навичок експериментального дослідження окремих психічних функцій; сприяння оволодінню студентами навичками та уміннями самостійної роботи з науковою та навчальною літературою;  формування вміння застосовувати психологічні знання у професійній діяльності.

Ключові слова: психологія особистості, індивід, особистість, індивідуальність, діяльність, спілкування, активність, характер, темперамент, здібності, психічні процеси, група, Я-концепція, самосвідомість, психологічні механізми захисту.