Викладач: Петришин Галина Романівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Вибіркова) дисципліна циклу загальноЇ підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Мета: формування у студентів знань про політичні технології, їх зміст, види та форми; вмінь працювати з різними джерелами інформації; навиків самостійного аналізу процесів технологізації політичної діяльності і комунікації та застосування політичних технологій в дослідницьких цілях і прикладних проектах.

Ключові слова: політика, політична технологія, політична діяльність, політичне рішення,  політичний маркетинг