Викладач: Косович Ольга Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

 Мета:

Ключові слова: