Викладач:  Грицак Людмила Русланівна - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.06 Середня освіта (Хімія), 091 Біологія , 102 Хімія .

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.06 Середня освіта (Хімія), 091 Біологія , 102 Хімія 

Мета:

Ключові слова: