Викладач: Олендр Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Розробники курсу:

Деркач Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент. кафедри іноземних мов  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Олендр Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

 Мета:

Ключові слова: