Викладач:  Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

  Метою .

  Ключові слова: