Курс призначений для підготовки магістрів за спеціальністю: 035.04 - Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література)

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології в сучасних лінгвістичних дослідженнях» є: ознайомлення майбутніх вчителів іноземної мови з основними новітніми тенденціями у галузі інтенсивних методик навчання іноземних мов, створення теоретичної і практичної бази для формування в них методичних умінь, необхідних їм у їхній професійній діяльності, а також забезпечення оволодіння студентами методикою викладання англійської мови у руслі сучасних інновацій у школі і вищому навчальному закладі.

Ключові слова: інтенсивне вивчення іноземної мови, сугестологія, принцип особистісного спілкування, особистісно-рольовий принцип, психолінгвістика