Викладач:  Зіновій Миколайович Cтельмащук  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики  музичного мистецтва, декан факультету мистецтв. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 026 Сценічне мистецтво.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво.

Мета:

Ключові слова: