Викладач: Задорожна Ірина Павлівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

ВикладачСокол Мар'яна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.  

Розробники курсу: 

Сокол Мар'яна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Пришляк Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

 Мета:

Ключові слова: