Викладач ТНПУ: Турчин Андрій Іванович

Науковець ТНПУ: Турчин Андрій Іванович

Дисципліна «Іноземна мова (німецька)» призначена для студентів таких освітніх програм;

- «Середня освіта (Інформатика)» спеціальності 014 Середня освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

- «Середня освіта (Математика)» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

-   «Середня освіта (Фізика)» спеціальності 014 Середня освіта  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

- «Інженерія ігрових проектів» спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (німецька)» є забезпечення здобувачам вищої освіти (далі - ЗВО) засвоєння знань, умінь та навичок із галузей навчання іноземних мов на рівні «Незалежний користувач» (B1+), який надасть ЗВО можливість вільного доступу до працевлаштування, подальшого навчання й наукової діяльності та формування у ЗВО таких компетентностей:

–       здатність засвоїти фонетичний, лексичний і граматичний матеріал та активний словниковий запас для забезпечення соціально-побутових та професійних потреб;

–       здатність до комунікації у побутовій та професійній сферах та до реалізації на практиці різних видів комунікативних стратегій;

–       здатність сприймати німецькомовну інформацію на слух та розуміти повідомлення на повсякденну, суспільну і професійну тематику;

–       здатність здійснювати пошук наукових джерел, які належать до сфери професійної діяльності, розуміти й аналізувати наукові публікації за обраною спеціалізацією з різних німецькомовних джерел, відслідковувати найновіші досягнення за спеціалізацією;

–       здатність робити підготовлену тематичну презентацію та вести дискурс на ситуативно зумовлену тематику, яка передбачена програмою;

–  здатність володіти технологіями навчання для подальшого самостійного розвитку та вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності, бути критичним і самокритичним, генерувати нові ідеї, працювати в команді.

Ключові слова: німецька мова, компетентність