Викладач: Павлишин Людмила Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Мета: розкриття сутності основних понять і концепцій метафізики та онтології та їхнього значення як для розвитку сучасної науки, так і для розвитку і оновлення сучасної філософії, надання навиків щодо читання та аналізу наукової літератури з онтологічних та метафізичних проблем.

Ключові слова: метафізика, реальність, наука, логіка, сутність, феномен, аналіз, синтез.