Викладач:  Кузик Ігор Романович - доктор філософії (PhD), асистент кафедри геоекології та методики  навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  101 Екологія.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія).