Викладач:  Вовк Валентина Олегівна - кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології ТНПУ ім. В.Гнатюка

Навчальна дисципліна «Психологія HR діяльності та рекрутингу» спрямована на ознайомлення із психологічними принципами побудови ефективної системи управління персоналом та цілісним уявленням про HR (Human resource) менеджмент; формування психологічних навичок із розробки та здійснення кадрової політики сучасних компаній. Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення наступних аспектів роботи HR менеджера: складання профілю вакансій, ресерчингова діяльність (пошук резюме), рекрутинг, проведення співбесід, адаптація співробітників, робота із матеріальною та нематеріальною мотивацією персоналу, проведення навчання працівників, оцінка компетенцій. Метою дисципліни є: формування  у майбутніх фахівців професійних компетентностей та розвиток умінь з управління людськими ресурсами сучасної організації; засвоєння цілісного комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування HR стратегії сучасної компанії, добору персоналу, оцінювання його професійних та особистісних якостей, планування адаптації, навчання  та мотивації персоналу, забезпечення його розвитку та саморозвитку.