ВикладачСокол Мар'яна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Викладач: Цар Ірина Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Розробники курсу: 

Сокол Мар'яна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Мазур Оксана Іванівна - кандидат педагогічних наук, викладач  кафедри іноземних мов Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Драпак Галина Борисівна – кандидат філологічних наук,, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

Мета:

Ключові слова: