Викладач: Альтгайм Любов Богданівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
 Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 242 Туризм.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Страхування» є надати студентам знання і вміння для розв’язання ними таких завдань у сфері туристичного бізнесу:

- як здійснюється перерозподіл засобів страхового фонду при настанні страхових випадків, тобто у результаті втілення ризику;

- як фінансуються за рахунок засобів страхового фонду заходи щодо скорочення страхового ризику, тобто зменшення імовірності страхового випадку і можливої величини збитку;

- як нагромаджуються (заощаджуються) кошти населення у зв'язку і укла­данням договорів страхування із ризику дожиття до певного віку чи закінчення терміну страхування;

- як відбувається відшкодування засобів;

- як відбувається контроль за суворо цільовим формуванням і використанням страхового фонду.

Ключові слова: головні поняття у страхуванні; класифікацію у страхуванні; державне регулювання страхової діяльності; перехід страхового ринку України на міжнародні стандарти; організаційні форми страховиків; основні види страхування; страхування від нещасного випадку; страхування життя; медичне страхування; страховий ризик; ризики у туристичній діяльності; особливості прояву ризиків туристичного підприємства; ризики туристів; рентабельність страхування туристичних ризиків; способи розрахунку ціни у страхуванні; розрахунок тарифної ставки для ризикових видів страхування; договірні відносини у страхуванні; проблеми страхування; злочинність у страхуванні; недоліки страхування; переваги страхування.