ВикладачУдич Зоряна Ігорівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня підготовки педагогічних спеціальностей.

Мета: формування інклюзивних компетентностей майбутніх педагогів; засвоєння студентами теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

Ключові слова: еволюція освітньої галузі, законодавство у сфері інклюзивної освііти, особливі освітні потреби, маломобільні групи населення, інвалідність, інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, інклюзивне освітнє середовище, корекційно-розвивальна робота, нозології, психофізичний розвиток, соціальна ізоляція, сегрегація, інтеграція, архітектурна доступність, моделі інклюзії, корекційна педагогіка, дефектологія, курикулум, засоби технічного забезпечення індивідуальної мобільності, асистент учителя/вихователя, асистент дитини, команда психолого-педагогічного супроводу, безбар'єрне середовище, портфоліо, етикет взаємодії із здобувачами з особливими освітніми потребами, інклюзивне виховне середовище, стратегії викладання в інклюзивному класі. спільне викладання, аудит закладу освіти на предмет доступності та сформованості інклюзивного освітнього середовища, стратегія інклюзивного розвитку закладу освіти, інклюзивне середовище громади.