Курс "Методика викладання дисциплін у вищій школі" призначений для студентів-магістрантів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад). Курс "Методика навчання іноземних мов" призначений для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 0305 Філологія, спеціальністю 6.030500 Переклад.

Мета курсу "Методика викладання дисциплін у вищій школі" - ознайомити студентів з теоретичними основами методики навчання іноземних мов, видами іншомовної діяльності, організацією та забезпеченням процесу навчання іноземних мов у вищій школі.

Мета курсу "Методика навчання іноземних мов" - ознайомити студентів з теоретичними основами методики навчання іноземних мов, видами іншомовної діяльності, організацією та забезпеченням процесу навчання іноземних мов в молодшій та середній школі.

Ключові слова: методи викладання іноземних мов, аудіолінгвальний метод, сугестивний метод, комунікативний метод, план-конспект уроку / пари з англійської мови