Викладач:  Бистрицька Елла Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та релігієзнвства. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 031 Релігієзнавство.

Мета: з'ясування тенденцій і закономірностей присутності релігії в публічній сфері, впливу релігійних спільнот і діячів на суспільно-політичні, освітні, культурні процеси; розкриття зв'язку публічної політики і публічної релігії, проблем і перспектив їх діяльності та взаємодії як атрибутів демократичної держави й громадянського суспільства, розширення релігійної свободи, що випливає із цього взаємозв'язку.

Ключові слова: публічна релігія, публічна політика, плюралізм, секуляризація, глобалізація, релігійна свобода, толерантність, фундаменталізм, деприватизація релігії, громадянська релігія, демократизація, релігійна ситуація, мобілізація гідності, демократична держава, громадянське суспільство, християнство, іслам, католицизм, український Майдан, релігійні організації.