Викладач:  Бистрицька Елла Володимирівна- професор, доктор історичних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 031 Релігієзнавство


Ключові слова: іслам, ісламська теологія, ісламська культура, Коран, сунніти, шиїти