Викладач: Прийдун Степан Васильович – кандидат історичних наук, асистент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Електронний курс призначено для магістрантів освітньо-професійної програми «Релігієзнавство» .

Анотація. Основною метою вивчення дисципліни «Свобода совісті: права і обов'язки» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо правового та інституційного забезпечення свободи совісті, вивчення міжнародних документів та законодавства України у сфері правосуб'єктності релігійних організацій. Дисципліна передбачає пізнання основ та принципів діяльності релігійних організацій як юридичних осіб приватного права.

Ключові слова: релігійні організації, свобода совісті, юридична особа, законодавство України.