Викладач:  Хома Олександр Віталійович  - асистент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки усіх факультетів.

Мета:

Ключові слова: