Викладач:  Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України. Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Киданюк Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач:  Тимків Ірина Михайлівна - кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка  Тимків Ірина Михайлівна

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 014.08 Середня освіта (Фізика)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти  ОП 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета:

Ключові слова: