Курс "Етика перекладача" призначений для студентів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад).

Мета курсу - поєднати набуті знання й уміння з англійської та української мов із професійною підготовкою перекладачів; ознайомити з етичними аспектами роботи перекладача.

Ключові слова: етичні аспекти роботи з клієнтами та роботодавцями, діловий етикет,протокольні заходи, професійність