Викладачі: 

Ірина Богданівна Луцик - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Ольга Ігорівна Потапчук - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  015.039 Професійна освіта (Цифрові технології), 

 Мета: формування готовності майбутніх фахівців до проектування та застосування інтернет-медіа ресурсів з використанням набутих знань про методи, інструментарій та специфіку їх створення.

Ключові слова: інтернет-медіа, інтернет-журналістика, мультимедійний контент, інтерактивна інфографіка, лонгрід