Викладач: Сорока Ольга Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності.. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова  дисципліна

Електронний курс "Арт-терапевтичні технології"призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта).

Метою викладання навчальної дисципліни «Арт-терапевтичні технології» є оволодіння студентами знань щодо теоретичних і
практичних аспектів арт-терапії та формування умінь і навичок застосовувати арт-терапевтичні технології у професійній діяльності фахівця з інклюзивної освіти.
Ключові слова: арт-терапія, арт-терапевтичні технології, ігрова терапія, музикотерапія, фототерапія, казкотерапія, групова та індивідуальна терапія, проективне малювання.