Викладач: Задорожна Ірина Павлівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач:  Левчик Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

 Мета:

Ключові слова: