Викладач: Главацька Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 «Освіта/педагогіка.

Мета: вивчення законів, закономірностей, принципів та методів менеджменту соціально-педагогічної роботи; ролі соціальної політики у функціонуванні менеджменту соціально-педагогічної роботи; особливостей діяльності менеджерів соціально-педагогічної роботи.

Ключові слова: менеджмент, управління,  менеджмент соціально-педагогічної роботи, менеджер соціально-педагогічної роботи.