Викладач Вихор Світлана Теодозіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджмент

У навчальних планах ОПП «Управління навчальним закладом» дисципліна «Ґендерні аспекти управління закладом освіти» є вибірковою навчальною дисципліною, яка має забезпечити формування необхідних теоретичних знань та практичних умінь майбутніх керівників закладів у сфері освіти. 

У курсі «Ґендерні аспекти управління закладом освіти» розкрито основи формування і реалізації ґендерної політики в системі управління освітою. Проаналізовано теоретичні основи ґендерної рівності, розкрито галузеві аспекти запровадження ґендерного паритету в управлінні. Визначено особливості впливу ґендерної політики на результативність управління якістю освіти, запропоновано підходи щодо співпраці держави і громадськості у процесі реалізації ґендерної політики в управлінні освітою.

Мета курсу – сформувати системні знання з ґендерної теорії та практики управління, практично розв’язувати та вибирати адекватні способи і стратегії вирішення проблем управлінської діяльності, що мають ґендерну природу.

Ключові слова: Ґендер, ґендерний підхід, управління освітою