ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни  1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей  011 Освітні, педагогічні науки, ОПП Освітні вимірювання. 

Курс «Актуальні проблеми загальної педагогіки» спрямований  на  розкриття основних положень і проблематики загальної педагогіки, загальних основ теорії навчання і  виховання, педагогічного менеджменту, провідних концепцій навчання і виховання особистості, сучасних  технології навчання і виховання здобувачів освіти, важливих досягнень сучасної педагогічної науки.

Метою вивчення курсу є: забезпечити засвоєння системи педагогічних знань, формувати вміння  конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми освітнього процесу, вміння моделювати освітній процес; формувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій; сформувати уміння регулювати навчально-виховну взаємодію зі суб’єктами педагогічного процесу; аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання; вміння використовувати продуктивні технології навчання і виховання формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність