Викладач:  Цар Ірина Олегівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки географічного факультету.

Мета: вивчення навчальної дисципліни "Іноземна мова в туризмі" навчити студентів іншомовному міжкультурному спілкуванню в типових комунікативних сферах та ситуаціях, що є важливими для студентів та в межах передбаченої програмою тематики. Конкурентоспроможність сучасних фахівців різних галузей у межах європростору передбачає не тільки високий ступінь фахової підготовки, але і володіння іноземними мовами на рівні, достатньому для ефективного спілкування відповідно до комунікативних потреб.

Ключові слова: іноземна мова, туризм, німецька мова, спілкування іноземною мовою