Викладач:  Левчик Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

 Мета: 

Ключові слова: інклюзія, переконання вчителів, англійська мова, методика навчання іноземних мов